English

Comuna Malureni

Comuna Mălureni este situată în nord-vestul judeţului Argeş, la 30 de km de municipiul Piteşti şi se întinde pe o suprafaţă de 108 km2.
Poziţia matematică a comunei este dată de paralela 45 grade 04 minute latitudine nordică şi de meridianul 24 grade 26 minute longitudine estică.
La nord, comuna se învecinează cu satul Stroeşti, la vest comuna Muşăteşti, la est cu localităţile Pietroşani şi Coşeşti. Cumpăna de ape dintre afluenţii Vâlsanului şi ai Râului Doamnei desparte comuna Mălureni de Valea Doamnei.
La sud, comuna are ca vecini comunele Budeasa şi Miceşti, limita urmând contactul dintre dealurile Argeşului şi cele ale Piemonturilor Gândeşti şi Cotmeana.La sud-est, Mălurenii se învecinează cu localităţile Merişani şi Băiculeşti, limita desfăşurându-se pe cumpăna principală dintre afluenţii Vâlsanului şi ai Argeşului (Dealurile Argeşului). La nord-est se află oraşul Curtea de Argeş.
Din punct de vedere fizico-georgrafic, relieful comunei Mălureni se încadrează unităţii dealurilor sau Gruiurilor Argeşului, subunitate a fremontului Getic. Aceste dealuri ce se întind de o parte şi de alta a Văii Vâlsanului în direcţia nord-sud se prezintă sub forma unor asociaţii de culmi înguste, puternic fragmentate, ale căror înălţimi descresc către sud.
Hidrografic, comuna se găseşte pe cursul inferior al Vâlsanului, afluent pe stânga al Argeşului, valea acestuia relevând un culoar larg pe direcţia meridianului.
Prima atestare documentară, de care avem ştiinţă, a unuia dintre satele comunei, Mălureni, este emisă din Târgovişte la 15 aprilie 1456 (6964) de către :Io Vladislav voevod şi domn a toată ţara Ungrovlahiei, fiul lui Dan, jnarele voevod.
 
 

Date Istorice

La confluenţa Vâlsanului cu Argeşul, din şoseaua ce leagă capitala judeţului, oraşul Piteşti, de Curtea de Argeş se desprinde, spre nord, o fâşie de asfalt ce aleargă voiniceşte la început pe dreapta Vâlsanului, apoi pe stânga şi tot aşa, cum îi e la îndemână, către punctul terminus Brădet, stăbătând astfel trei comune: Mălureni, Muşăteşti şi Brăduleţ.
Situată în partea de nord a judeţului Argeş, la 20-25 de Km de Piteşti, în zona colinară, comuna Mălureni este alcătuită din şase sate: Bădiceni, localitatea de reşedinţă, Mălureni, Zărneşti, Buneşti, Topliţa şi Păuleasca şi din peste 12 cătune, ocupând o suprafaţă de 108 km.p.
Prima atestare documentară, de care avem ştiinţă, a unuia dintre satele comunei, Mălureni, este emisă din Târgovişte la 15 aprilie 1456 (6964) de către Io Vladislav voevod şi domn a toată ţara Ungrovlahiei, fiul lui Dan, jnarele voevod.
Dă domnia mea această poruncă...boierului domniei mele, jupan Mogoş cu fiii lui şi cu fiicele lui, câţi fii sau fiice îi va da dumnezeu, ca să-i fie satele anume: Corbii toţi, pe Argeş în jos şi Corbii de piatră toţi şi ocina de la Miceşti şi cu vaduri de moară şi jumătate din Mălureni pentru că sunt vechi şi drepte ocine, dedine ale lui Mogoş.
De aceia, i-am dat şi domnia mea, ca să-i fie de ocină şi de ohabă şi de nimeni neatins, după spusa domniei mele.
Să reţinem că Vladislav voievod întăreşte stăpânirea de către Mogoş a ocinelor menţionate, ceea ce înseamnă că erau moştenite de Mogoş, întemeierea acestor sate ( Corbii de pe Argeş în Jos, Corbii de piatră, Mălureni şi Miceşti) fiind plasată cu multă vreme înainte.
După cutuma acelor timpuri, domnitorul aduce în sprijinul actului său mărturia a 14 mari boieri ai Ţării Româneşti: jupan Dragomir, jupan Stanciul vornic, jupan Mihail logofăt, jupan Stan al lui Negre, jupan Coica al lui Utmeş, Jupan Cazan al lui Sahac, jupan Cazan Creţul, Dimitrie şi Stoian spătar, Pahulea vistier, Balea paharnic, Cârstea stolnic, Manea comis, Radul stratornic.

 


2,1   Achizitii servicii

Proiectare

Instruire formala si non-formala pentru voluntari

Instruire formala si non-formala pentru beneficiari: pentru tineri

Studii/evalauri: brosura de bune practici, elaborate pe baza proiectului

Servicii de audit financiar

2,2 Achzitii bunuri

Laptopuri, imprimante, birouri si scaune pentru echipa de management care la deschidrea centrului vor fi mutate in cancelarie pentru a fi folosite si de personalul de implementare - vor ramane in centru si dupa terminarea proiectului

Mobilier specific -  banci individuale cu scaun; dulapuri /raft tip bibloteca materiale didactice; dulapuri vestiar copii; laptop-uri copii (sala informatica); laptop-uri cadre didactice si personal; imprimante - routere wireless; catedre clase; birouri cancelarie si office; scaune profesori cancelarie; scaune curs; dulapuri materiale didactice cu incuietoare cancelarie si clase;

2,3 Achizitii lucrari de constructii